aa
menu
Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie

Achtergrondinformatie 

Meridiaan-Kleurentherapie gaat uit van het vierledige mensbeeld van de antroposofie:

  1. Het stoffelijk- (fysiek) lichaam is het zichtbare lichaam met de organen, spieren, zenuwen, botten etc.
  2. Het levens- (etherisch) lichaam het energielichaam dat het stoffelijk lichaam omhult en in de meridianen met levensenergie doorstroomt.
  3. Het ziele- (astraal) lichaam: Het lichaam waarin de processen denken, voelen en willen zich afspelen.
  4. Het 'ik' van de mens is de sturende kracht op het denken, voelen en willen.

Het levenslichaam neemt een centrale plaats in. De meridianen, waar de levensenergie doorheen stroomt, zijn onderdeel hiervan. Deze levensenergie staat in wisselwerking met de levensenergie van het universum. Acupunctuurpunten, specifieke punten op de meridianen, zijn poorten in het levenslichaam waarmee de mens kosmische energie als voeding opneemt en in zich omvormt.

De levensenergie is niet alleen nodig voor alle fysieke processen (van organen, spieren, botten, zenuwen etc.), maar ook voor alle geestelijke processen (van de ziel en het 'ik'), zoals bijv. het verwerken van emoties. Als de levensenergie in de meridianen niet goed stroomt, kan dit lichamelijk en/of geestelijk tot ziekte leiden.

De levensenergie in de meridianen staat direct in verbinding met het onderhuidse bindweefsel van de mens. Iedere verstoring van de levensenergie in de meridianen veroorzaakt een voelbare verandering van de spanning van het onderhuidse bindweefsel. Vooral op de rug is deze spanning en zijn mogelijke verandering goed voelbaar op een voor elke meridiaan specifieke plaats.

In het bindweefsel op de rug wordt de (dis)balans van het levenslichaam weerspiegeld! Het bindweefselonderzoek op de rug dient daarom als diagnostiek en therapiecontrole. Na dit onderzoek wordt de therapie bepaald.