aa
menu
Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie

Privacy beleid 

AVG  

Privacy beleid van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie verwerkt van haar leden en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u lid wordt van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie
Leonie Reissig
Nude 40 Wageningen
K.v.K. nr. : 01105808
De administratie is bereikbaar via: NBMK (nbmk@meridiaankleurentherapie.nl)

2. Welke gegevens verwerkt de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
Uw praktijkgegevens
Toegang - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)

2.2 De Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

c) de naam van uw praktijk, uw praktijkadres en de contactgegevens van uw praktijk worden in het overzicht van Meridiaan-Kleurentherapeuten in de site getoond;

d) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

e) Toegang - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer) geven u de mogelijkheden om in te loggen in het afgeschermde gedeelte van de Website.

3. Bewaartermijnen

De Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer lid te willen zijn van onze beroepsvereniging. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie kunt u op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Via de administratie van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie: NBMK ()

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: NBMK ()

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.