menu
Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie

Actueel 

Landelijke najaarsdag NBMK 13 oktober 2018 in Driebergen

Belangrijk nieuws:

Artikel van collega Monique Bruggeman en haar onderzoek naar herstel VAP (Venous Access Port) littekens bij kinderen met chemotherapie in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

bruijn_et_al2017supportive_care_in_cancer.pdf

optimizing_vap_scars.pdf

poster siop.pdf

Deze therapie ook leren?, in 2018 start een nieuwe scholingcyclus: Klik hier

aankondiging:

Na- en bijscholing in de Meridiaan- Kleurentherapie

Landelijke dag NBMK: 13 oktober 2018 te Driebergen, thema de huid

Frühlingstagung vom 24. bis 26. Mai 2019 in Witten:

Lunge und Dickdarm aus der Perspektive von Naturwissenschaft, Chinesischer Medizin, Anthroposophie und Christel Heidemann Meridiantherapie