menu
Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan-Kleurentherapie

Therapeuten 

Ervaringen van therapeuten  

Casus

Een 62- jarige patiënt ondergaat een arthroscopische meniscus verwijdering. Enkele dagen na de operatie verlaat de patiënt op krukken gemobiliseerd het ziekenhuis. Na een dag thuis te zijn geweest ontwikkelt de patiënt hoge koorts, krijgt een vreemde druk in het hoofd en kan niet meer goed zien. De patiënt meldt zich weer bij het ziekenhuis. De knie wordt gepuncteerd en patiënt wordt weer opgenomen. De knie vertoont geen ontstekingsreacties, de kweek is negatief. Ook na enige dagen opname is er geen verbetering.

De geconsulteerde anesthesist, internist en oogarts vonden geen verklaring voor de klachten. In overleg met de orthopedische chirurg wordt besloten tot het toepassen van meridiaantherapie. De littekens van de operatie bevinden zich op de energiebaan van maag en pancreas. Vanuit de door Christel Heidemann ontdekte relatie van kleuren en meridianen worden de met deze meridianen corresponderende kleuren aan weerszijden van de littekens gezet.

Terstond meldt patiënt een verandering en een uur later zijn de klachten verdwenen. De volgende dag wordt patiënt uit het ziekenhuis ontslagen. Bij controle na enige dagen en na twee weken is de patiënt nog steeds klachtenvrij.


Casus

Patiënte wordt door de chirurg van het ziekenhuis doorverwezen voor meridiaantherapie in verband met hevige pijn in arm, schouder- en halsgebied. Deze is ontstaan na een tweede operatie na mammacarcinoom en radiotherapie, patiënte gebruikt diverse pijnstillers, tevens was patiënte in verband met benauwdheid onder behandeling gekomen bij de longarts welke inhalators voorschreef. Tevens kan zij vanwege de klachten sinds acht maanden haar werk niet meer doen. Gelijk met de eerste behandeling met meridiaantherapie treedt vermindering van klachten op en binnen veertien dagen is patiënte klachtenvrij. Ook de benauwdheidklachten zijn verdwenen en hervat patiënte haar werk. Het verloop van de behandeling wordt middels vas. scorelijst geregistreerd.

Ervaringen bij therapeuten: http://www.praktijkboonstra.com/testimonials.html